DR DINKO MILAŠ

Dr Dinko Milaš

Specijalista hirurgije, Magistar vaskularne hirurgije sa angiologijom.
Subspecijalista baromedicine.

 

Dinko Milaš je rodjen 03.marta 1967. godine u Kninu.
Osnovnu školu je završio u rodnoj Cetini, srednju školu u Kninu, a Medicinski fakultet je studirao u Zagrebu (dve godine) i završio u Beogradu 1991.g.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije je završio 2000. godine, kao i magisterijum iz vaskularne hirurgije i angiologije, uz mentorstvo Akademika – Prof. dr Đorđa Radaka.
Magistarski rad pod nazivom „Izbor optimalne metode lečenja asimptomatske karotidne bolesti“, činio je deo multicentrične svetske studije „Asymptomatic carotid surgery trial“.

Do osnivanja svoje ordinacije, dr Milaš se 24 godine bavio hirurškim pozivom u odeljenju hirurgije Opšte bolnice Jagodina, gde je pored svih veština iz domena opšte hirurgije, stekao i licencu za obavljanje laparoskopskih operacija.

2023. godine završio je i subspecijalizaciju iz baromedicine te je u svoju praksu uveo i lečenje iz domena hiperbarične medicine.