DR MIRJANA MILAŠ

Dr Mirjana Milaš

spec.Ginekologije i Akušerstva

Dr Mirjana Milaš je rođena 09.01.1968. godine u Jagodini.

Osnovnu školu je završila kao Učenik generacije, a u isto vreme i muzičku školu. Gimnaziju je završila kao nosilac Vukove diplome. Sa 23 godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je stekla i zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva. Karijeru lekara započela je u Kućnom lečenju Zdravstvenog centra Jagodina, a specijalističku delatnost obavljala u Službi ginekologije i akušerstva, gde je bila na funkcijama šefa Dispanzera za žene, a zatim i načelnika Odeljenja ginekologije i akušerstva Opšte bolnice.

2013. godine osnovala je Specijalističku ginekološku ordinaciju ,,Dr Mirjana Milaš’’ u Jagodini, gde nastavlja svoju profesionalnu praksu.

Pored klasične ginekološko-akušerske delatnosti, svoja interesovanja obogaćuje edukacijom iz oblasti kvantne medicine kao dela integrativne medicine.