DR OLIVERA CVIJETIĆ

Dr Olivera Cvijetić

Specijalista Opšte medicine

Rođena u Jagodini, gde je završila osnovnu i srednju školu.
Medicinski fakultet je završila u roku na Univerzitetu u Beogradu 1989. godine.

Od 1989. je u stalnom radnom odnosu, prvo u Zdravstvenom centru, a potom u Opštojbolnici u Jagodini. 1998. godine je završila specijalizaciju iz opšte medicine i stekla zvanje specijaliste opšte medicine.

Od 2001, godine radi na ultrazvučnoj dijagnostici u kabinetu za ultrazvuk Opšte bolnice u Jagodina.

 

 

.