O NAMA

O NAMA - MISIJA I VIZIJA

Ordinacija je osnovana 2013. godine sa željom i ciljem da se uz maksimalnu posvećenost – znanjem,veštinama, stalnim usavršavanjem i praćenjem savremenih tokova u medicini, pacijentima uz razumevanje i ljubaznost omogući najbolji put do izlečenja.

NAŠA MISIJA je insistiranje na prevenciji bolesti i stanja, konstantno edukujući pacijente na razumljiv i uvažavajući način – o svemu što može biti okidač u kaskadi psihofizičkog poremećaja ili bolesti.

Negujemo holistički pristup pacijentu, jer smatramo da je čovek sklad uma, duše i tela, i da se čovek mora posmatrati kao celina, a ne kao prosti skup odvojenih organa.

Razmišljajući na ovaj način edukujemo pacijente kako da promenom životnih navika unaprede zdravlje.

Drugi aspekt naše misije se ogleda u prepoznavanju nastalih poremećaja i brzom reagovanju na uočene neravnoteže izmedju zaštitnih snaga organizma i faktora koji izazivaju poremećaj – te povratiti ravnotežu ili makar sprečiti dalje urušavanje zdravlja. Sa punim uvažavanjem smatramo pacijenta kao partnera u donošenju odluka o lečenju, predočavajući im mogućnosti, razlike i prednosti odgovarajućeg načina lečenja.

Imamo VIZIJU da budemo stalno na putu širenja svojih usluga, u vidu znanja i opreme, da razvijamo maksimalno korektne odnose i saradnju i sa privatnim i državnim zdravstvom, jer smo na istom zadatku, aktivno učestvujući u negovanju zdravlja, kao najznačajnije stvari za pojedinca i društvo u celini.