DR NEVENA PEŠIĆ

DR NEVENA PEŠIĆ

spec.Anesteziologije sa reanimatologijom

Rođena u Leskovcu 24.04.1964. god.gde je završila osnovnu i srednju školu.

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz anesteziologije sa renimatologijom završila je u Beogradu.

Zaposlena je u Opštoj bolnici u Jagodini.