HIPERBARIČNA TERAPIJA

PRIMENA HIPERBARIČNO-OKSIGENE TERAPIJE U LEČENJU STERILITETA

 • U barokomori, u atmosferi 100% medicinskog kiseonika pod povišenim pritiskom, mogu se otkloniti poremećaji plodnosti ili začeća, izazvani hipoksijom u tkivima i ćelijama reproduktivnog sistema, zbog narušene mikrocirkulacije i smanjene koncentracije kiseonika u njima.

Od začeća, pa sve do smrti, ljudski život je sudbinski vezan za kiseonik. Otuda proističe i njegov značaj u procesu stvaranja polnih ćelija (muških i ženskih) i održavanju njihove vitalnosti od oplodnje, sve do prihvatanja i daljeg razvoja zametka u materici. Proces lečenja neplodnosti, hiperbaričnom oksigenacijom u barokomorama primenjuje se podjednako i kod muškaraca i kod žena. Kod muškaraca uglavnom da se poveća broj živih spermatozoida, njihova vitalnost i pokretljivost, a kod žena da se u periodu ovulacije poveća broj živih i kvalitetnih jajnih ćelija, ojača vitalnost unutrašnjeg sloja materice (endometrijuma), kako bi on imao što veću sposobnost da prihvati i u sebe „usadi“ oplođenu jajnu ćeliju.

Nakon što se prethodno kod ginekologa za žene i urologa za muškarce sprovedu sve pretrage i sprovedu sve terapijske procedure, može se pristupiti hiperbaričnoj oksigenoterapiji u barokomori, koja pruža mogućnost i daje nadu neplodnim osobama da reše, za njih i njihovu bračnu zajednicu, veliki problem poroda, a društvu u celini još jedan od brojnih problema pada nataliteta i velikih materijalnih troškova uzrokovanih lečenjem.

 • I pored navedenog u javnosti, čak i u jednom delu medicinske zajednice, nedovoljno se zna da lečenje u barokomori, u sklopu kompleksnog tretmana, pomaže u lečenju muške i ženske neplodnosti.

Istorija
Da bi se poboljšali svi faktori koji doprinose regulaciji različitih individualnih uzroka neplodnosti kod žena i muškaraca, hiperbarična oksigenoterapija sa različitim režimima i protokolima u svetu se koristi više od dve decenije. Pacijenti su tretirani u hiperbaričnim komorama pod pritiskom kiseonika od 2,1 ATA do 2,3 ATA tokom 70 minuta, 7-10 dana uzastopno počevši od 2. do 5. dana menstrualnog ciklusa.

Evaluacijom efekata hiperbarične terapije kiseonikom brojni autori uočili su poboljšanje oksigenacije endometrijuma i vaskularizaciju materice, sa boljim kvalitetom jajnih ćelija, bolje reagovanje na stimulaciju jajnika, bolji kvalitet embriona i veću učestalost trudnoća.

Preduslovi za lečenje neplodnosti

Imajući u vidu činjenicu da u razvijenim zemljama sveta postoji trend odlaganja rađanja prvog deteta, većina parova postane frustrirana ukoliko im se trudnoća ne desi odmah (u prvom ili u nekoliko prvih pokušaja).

Takođe, istraživanja su pokazala da sa starenjem nivo testosterona kod muškaraca opada, dok nivo estradiola i estrogena raste, uz istovremeno smanjenje gustine i količine sperme i broja spermatozoida u njoj. Međutim uprkos promenama izazvanih starenjem, muškarci mogu ostvariti stopu fertiliteta sličnu onoj kod mlađih muškaraca.

Neplodnost se definiše kao nemogućnost začeća nakon jedne godine nezaštićenih polnih odnosa. Izuzetak od ovog pravila su parovi kod kojih je žena starosti preko 35 godina. Takvi parovi treba da reaguju i jave se lekaru već nakon 6 meseci, kao i parovi koji zbog nekog realnog razloga sumnjaju da će do trudnoće doći teže.

Neplodnost se, prema tome da li je žena ostajala trudna ili nije, deli na primarnu i sekundarnu:

 • primarna neplodnost je oblik neplodnosti prisutna kod žena koje nikad nisu bile trudne,
 • sekundarna neplodnost je oblik neplodnosti kod žena koje su bile trudne, imale pobačaj, rađale, ali posle ovih stanja ne ostaju trudne.

Kada početi sa lečenjem neplodnosti?

Sa intenzivnom terapijom neplodnosti, uključujući i lečenje u barokomori, treba započeti kod parova:

 • za koje se sumnja da će zbog nekog medicinskog razloga do trudnoće teže doći,
 • ako je žena starija od 35 godina, a do trudnoće nije dolazilo ili se trudnoća neuspešno završavala,
 • nakon preležane akutne ili hronične bolesti jednog od supružnika, za koju se pouzdano zna da potencijalno može dovesti do neplodnosti,
 • nakon prethodno kompletno sprovedenih pretraga i terapijskih procedura neplodnosti od strane ginekologa i urologa, nakon kojih su pouzdano utvrđene poteškoće u zatrudnjavanju.

Uzroci neplodnosti

Neplodnost pogađa 10-15% parova u reproduktivnom dobu.

Istraživanja su pokazala da se kod sve više parova koji imaju probleme bilo zbog primarne ili sekundarne neplodnosti u osnovi radi o jedinstvenom somatsko-patološkom problemu, koji se nakon određenih terapijskih procedura ili postepeno može otkloniti u oko 50% slučajeva.

Neplodnost obično prati mnoštvo kako fizičkih tako i emocionalnih poremećaja. Patogeneza poremećaja fizioloških funkcija reproduktivnih sistema je u direktnoj korelaciji sa polnom disfunkcijom. Najveći broj ovih poremećaja remeti svakodnevni kvalitet života supružnika, pa se zato uglavnom i otkrivaju tek kada par prođe kroz nekoliko neuspešnih pokušaja vantelesnog oplođenja ili nakon neuspešno završenih trudnoća.

Hipoksija tkiva (smanjena koncentracija kiseonika) u reproduktivnim organima je čest klinički nalaz kod neplodnih osoba nastao kao posledica problema mikrocirkulacije i smanjenog priliva kiseonikom obogaćene krvi, najčešće zbog hroničnih zapaljenskih bolesti u maloj karlici i stvaranja priraslica.

Neplodnost kod muškarca javlja se često kod subkliničkih oblika disfunkcija prostate ili testisa (npr. torzije ili uvrtanja testisa), opet kao posledica narušene mikrocirkulacije, tj. hipoksijom izazvane disfunkcije spermatogeneze sa posledično niskim vrednostima (malim brojem) spermatozoida.

Gledano iz ugla epidemioloških studija, nije iznenađujuće što stalno raste potreba za zdravstvenim uslugama koje mogu pomoći neplodnim parovima da začnu. U praksi ona se zasnivaju na primeni arteficijalnih reproduktivnih tehnologija.

Fiziološke osnove primene hiperbarične oksigene terapije

Aktivnost i vitalnost spermatozoida i jajne ćelije u mnogome zavisi od količine kiseonika u njima i njihovom okruženju.

Ključna uloga u mehanizmu delovanja hiperbarične oksigenacije u organizmu (na kojoj se zasniva lečenje hipoksijom izazvane neplodnosti), pripada povišenom pritisku kiseonika koji predstavlja glavni efektivni princip i modulator u tom procesu.

Izlažući se delovanju hiperbaričnog kiseonika, reproduktivni organi i organizam u celini reaguju stvaranjem određenih adaptibilnih reakcija, koje se manifestuju promenama u njihovim metaboličkim procesima. Angiogenezu, antizapaljenski i antiedematozni učinak, jačanje imuniteta, psihorelaksaciju i druge reakcije koje nastaju u toku HBO treba smatrati kao instrument pomoću kojeg se realizuju brojni pozitivni učinci kiseonika.

Terapija hiperbaričnim kiseonikom povećava sposobnost organizma da savlada osnovne hronične i oportunističke infekcije, uključujući i bakterijske i virusne infekcije (npr. hlamidijama, mikoplazmom, herpesom, ešerihijom itd) što omogućava ozdravljenje. HBOT takođe može da ojača specifične imunske i druge stimulativne procese, i obezbedi bolju ishranu reproduktivnih organa stvaranjem mladih (vaskulogeneza) i obnavljanjem oštećenih (angiogeneza) krvnih sudova.

 • Pod uticajem hiperbaričnog kiseonika, popravlja se i opšte psihičko stanje (psihorelaksacija) i koriguju stresom narušene seksualne funkcije, popravlja produkcija i funkcija (pokretljivost i vitalnost) postojećih spermatozoida, popravlja ovulacija (uvećanjem Grafovih folikula), normalizuje apetit i ispravlja neadekvatan unos hrane, popravlja kvalitet sna i odmora, uklanja zamor. Reproduktivne ćelije i ceo sistem reproduktivnih organa, uklanjanjem hipoksije adekvatno se priprema za oplodnju i dalji razvoj embriona.

Principi lečenja

Savremeni koncept lečenja neplodnosti zasniva se na:

 • istovremenom i sveobuhvatnom lečenju oba supružnika,
 • multidisciplinarnom pristupu i dobroj međusobnoj saradnji svih disciplina uključenih u proces lečenja,
 • sveobuhvatnosti postupaka i metoda lečenja u okviru jedne discipline (specijalnosti),
 • dobroj saradnji oba partnera sa terapeutima uključenim u proces lečenja.

Lečenje neplodnosti

Bilo da trudnoća nastaje spontano ili vantelesnom oplodnjom, primarnu ulogu u lečenju neplodnosti ima istovremeni tretman oba partnera od strane ginekologa i urologa (koji međusobno moraju imati dobru saradnju). Terapija se određuje u zavisnosti od toga koji je problem potrebno rešiti.

Ako je ginekolog utvrdio da je uzrok neplodnosti supruge nefunkcionalnost jajnih ćelija, već postojeća terapija, dopunjuje se primenom kisonika u barokomori (HBOT), na početku menstrualnog ciklusa, u cilju povećanja Grafovih folikula iz kojih nastaju jajne ćelije.

Pravovremenom procenom lekar može odrediti period početka HBOT, kako bi se stvorio ne samo jedan već veći broj jajnih ćelija koje su spremne za spontanu ili asistiranu oplodnju, što uvećava šanse za koncepciju.

Umanjena sposobnost prihvatanja oplođene jajne ćelije je takođe jedan od razloga lečenja naplodnosti žena u barokomori. Problem lošeg vezivanja uslovljen je u najvećoj meri nedovoljnom debljinom zida materice i sniženom koncentracijom kiseonika u njenom tkivu. Primenom kiseonika poboljšava se vaskularizacija – prokrvljenost i oksigenacija tkiva materice što uvećava receptivnost. Ako je neplodnost izazvana slabijim kvalitetom sperme i spermatozoida, lečenje muškaraca u barokomori može popraviti to stanje.

Indikacije

Indikacije za lečenje muške neplodnosti u barokomori:

Hronični prostatitis
Hronični prostatitis je jedan od mogućih uzroka muške neplodnosti. Primenom hiperbarične oksigenacije utiče se na poboljšanje mikrocirkulacije u muškim genitalijama, čime se poboljšavaju morfološke i funkcionalne karakteristike spermatozoida. Pozitivni efekti HBOT u hroničnom prostatitisu pripisuju se ne samo boljoj mikrocirkulaciji, već i antiedematoznom i antimikrobnom dejstvu kiseonika i poboljšnju oksido-redukcionih procesa u spermatogenezi.

Torzija semene vrpce
Torzija semene vrpce može da dovede do atrofije testisa, usled narušene cirkulacije krvi i povećane produkcije antitela.

Povrede testisa
Povrede skrotuma i testisa, kao i torzija testisa može da dovede do atrofije testisa (zbog narušene cirkulacije, često praćene otokom, hematomom, izlivom tečnosti, zapaljenjem -apscesom u skrotalnoj kesi) i povećanoj produkciji antitela. HBOT nakon povrede testisa i skrotuma promoviše rast mikrocirkulacije, povećava imunski odgovor i omogućava sanaciju povrede, zarastanje rana, kontrolu infekcije i ublažava tkivnu ishemiju.

Bolesti zavisnosti     
Zloupotreba cigareta i pušenje marihuane dovodi do smanjenja gustine sperme i motiliteta i morfologije spermatozoida. Alkohol proizvodi i akutni i hronični pad sekrecije testosterona. Zloupotreba lekova utiče na hormonalni disbalans i smanjenje gustine i količine sperme i motilitet spermatozoida. Hiperbarični kiseonik, u bolestima zavisnosti popravlja opšte psihičko stanje (psihorelaksacija) i koriguje stresom i toksinima narušene seksualne funkcije i druge fiziološke procese, popravlja produkciju i funkciju (pokretljivost i vitalnost) postojećih spermatozoida, normalizuje apetit i ispravlja neadekvatan unos hrane, popravlja kvalitet sna i odmora, uklanja zamor, a reproduktivne ćelije i ceo sistem reproduktivnih organa uklanjanjem hipoksije bolje funkcioniše.

Ekološki faktori
Hronično izlaganje pesticidima, ugljen-monoksidu, industrijskim otrovima, visokoj temperaturi (npr. u čeličanama, pekarama, ciglanama…) – HBOT olakšava eliminaciju toksina i produkata metabolizma iz tela osoba izloženih negativnim ekološkim uslovima koji su u velikoj meri kod pacijenata uzrok ishemije i posledične neplodnosti.

Hronične bolesti             
Hronične bolesti mogu direktno da utiču na smanjenu proizvodnju hormona i produkciju sperme, što u krajnjem ishodu dovodi do konačnog neuspeha. Pod uticajem hiperbaričnog kiseonika, popravlja se hroničnom bolešću narušeno opšte fizičko stanje, normalizuju narušene fiziološke, a pre svega seksualne funkcije, popravlja produkcija i funkcija (pokretljivost i vitalnost) postojećih spermatozoida, a ceo sistem reproduktivnih organa uklanjanjem hipoksije bolje funkcioniše.

Indikacije za lečenje ženske neplodnosti u barokomori:

Hronične upale adneksa             
Hronične upale jajnika su jedan od mogućih, i veoma čestih, uzroka ženske neplodnosti. Primenom hiperbarične oksigenacije utiče se na poboljšanje mikrocirkulacije u ženskim genitalijama, čime se poboljšavaju morfološke i funkcionalne karakteristike jajnika.
Pozitivni efekti HBOT u hroničnoj upali adneksa pripisuju se ne samo boljoj mikrocirkulaciji, već i antimikrobnom dejstvu kiseonika i poboljšnju oksido-redukcionih procesa u ovulaciji.

Nerazvijenost materice
HBOT može da ojača specifične imunske i druge stimulativne procese, i obezbedi bolju ishranu materice stvaranjem mladih (vaskulogeneza) i obnavljanjem oštećenih (angiogeneza) krvnih sudova.

Oštećenje  jajnika
Torzija jajnika i jajovoda može da dovede do atrofije jajnika (zbog narušene cirkulacije, često praćene otokom, hematomom, izlivom tečnosti, zapaljenjem – apscesom u maloj karlici), stvaranja priraslica – sa posledičnom opstrukcijom jajovoda. HBOT nakon oštećenja promoviše rast mikrocirkulacije, povećava imunski odgovor i omogućava sanaciju povrede, zarastanje rana, kontrolu infekcije i ublažava tkivnu ishemiju.