KVANTNA MEDICINA

KVANTNA MEDICINA

Kvantna fizika objašnjava suštinu našeg postojanja, odnosno bavi se suptilnim nivoima energije gde se krije objašnjenje stanja materije. Kvantna medicina koristi saznanje kvantne fizike da svaka materija ima istovremeno i svoju talasnu dužinu, odnosno frekvencu.
Znajući to, stvoreni su aparati koji registruju frekvence našeg tela, očitavaju ih preko softverskih programa i mi dobijamo uvid u stanje naših ćelija, u funkcije pojedinačnih molekula-ćelijskih receptora, enzima, regulatornih proteina, hormona, ćelijskih medijatora.
Osim frekvenca samog tela, otkrivaju se frekvence mikroorganizama-bakterija, virusa, gljivica, parazita, a zatim i toksičnih supstanci, raznih hemikalija, teških metala…
Osim ovih, dobijaju se podaci o alergenima, nepovoljnim supstancama iz okoline ili hrane (za mnoge od ovih podataka ne postoji druga mogućnost otkrivanja).

Koristi se više vrsta kvantnih aparata, svaki ima svoj opseg informacija koje testira i o kojima nas izveštava. Aparati se, osim softvera koji koriste razlikuju i po načinu snimanja-registrovanja frekvenci (preko slušalica, sonde koja se drži u ruci ili konekcije sa ekstremitetima).
Tokom snimanja nema zračenja, sasvim je bezopasno, komforno, može se raditi deci i trudnicama u sedećem ili ležećem položaju.

Određana vrsta aparata može delovati terapijski putem biorezonance. Kako naše telo stalno teži ravnotežnom stanju-uspostavljanju homeostaze, delovanjem prirodnim frekvencama zdravih ćelija, moguće je povratiti ćelijsku energiju, odnosno aktivnost ćelijskih molekula, od gena, enzima, proteina, receptora…
Telo je stalno izloženo toksičnim supstancama, raznim zagađenjima, nepovoljnim hemikalijama iz hrane, vode, nepovoljnim elektromagnetnim zračenjem.
Pored toga, veoma je važan nivo stresa i prisustvo negativnih emocija (mržnja, bes, ljutnja, krivica…). Sve to destabilizuje ćelije,dovodi do promena u njihovim funkcijama, do smanjene aktivnosti organizma u sferi imunološkog odgovora, hormonalne ravnoteže, te se stvara začarani krug upornih pogoršanja i razvoja bolesti.

Pojavi simptoma određenog oboljenja, prethode dve faze. U prvoj fazi poremećaja u organizmu radi se o energetskim promenama, koje još uvek nisu izazvale vidljive poremećaje u analizama krvi, nisu dale pojavu tegoba niti uočljive promene na uobičajenim tehnikama skeniranja-ultrazvučni pregled, skener, magnetna rezonanca.
U drugoj fazi, osim energetskih promena počinju da se pojavljuju nespecifične tegobe, koje se ne mogu svrstati u određeno oboljenje.
Tek u trećoj fazi, postoje jasni simptomi i poremećaji u laboratorijskim i drugim nalazima, koji se svrstavaju u određenu bolest.
Težina bolesti zavisi od stepena zagađenja organizma i nivoa poremećaja, odnosno, prevedeno na kvantni jezik, nivoa odstupanja frekvenci od normalnih.
Klasična medicina stupa na scenu od treće faze bolesti. Prvi i drugi nivo poremećaja se vrlo brzo i vrlo lako tretira biorezonantnom terapijom – i na taj način je moguće sprečiti pojavu oboljenja.
Kada bolest dođe do jasnog kliničkog ispoljavanja, uz klasično medicinski pristup savetuje se dodatno tretiranje biorezonancom, što dovodi do ubrzavanja oporavka, boljih rezultata lečenja i sprečavanja vraćanja bolesti tretiranjem uzroka njihovog nastanka. Kako se mnoge bolesti smatraju psihofizičkim, savremeni kvantni aparati prepoznaju frekvence zadržanih štetnih emocija, te pomažu u oslobađanju organizma od nepovoljnih emocija – podižu životni elan, jačaju entuzijazam, što se konačno može pozitivno odraziti na sve sfere života.